SMYKO-MULTISENSORYKA

SMYKO-MULTISENSORYKA®-  zajęcia wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę integracji sensorycznej.

Zajęcia prowadzone według autorskiego programu Aleksandry Charęzińskiej. Oparty o teorię integracji sensorycznej. Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci z podziałem na 3 grupy (6-10 uczestników).

SMYKO-MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze:

• Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną).
• Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
• Przesiewowym– obserwując zachowanie dziecka na zajęciach, można wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
• Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

Podczas zajęć SMYKO-MULTISENSORYKA®:

• Twoje dziecko będzie doświadczało różnorodnych bodźców zmysłowych co odpowiednio i całościowo stymuluje jego rozwój.
• Ty oraz Twój maluch będziecie świetnie się bawić.
• Będziesz mieć okazję obserwować swoje dziecko podczas niecodziennych zabaw i aktywności.
• Zainspirujesz się do kreatywnych zabaw domowych.
• Twoja pociecha będzie spędzać czas wśród swoich rówieśników.
• Miło spędzisz czas wśród innych rodziców i maluchów.

Podczas zajęć SMYKO-MULTISENSORYKA® dzieci w naturalny  sposób doświadczają różnorodnych bodźców zmysłowych co odpowiednio  i całościowo stymuluje ich rozwój. Zajęcia oprócz tego, że wspierają rozwój dziecka, są świetną zabawą dla maluchów.  Są to jedyne zajęcia sensoryczne w Polsce na których dowiesz się w jaki sposób prawidłowo bawić się z dzieckiem, żeby całościowo wspierać jego rozwój.
Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania, smakowania i wąchania,  ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania świata wielozmysłowo 🙂  Udział w zajęciach SMYKO-MULTISENSORYKA® pozwoli Twojemu dziecku rozwijać się maksymalnie w ramach jego możliwości.

Zajęcia odbywają się w grupach i trwają 60 min. Opiekunowie przebywają podczas zajęć razem z dziećmi. Ilość miejsc w grupie ograniczona.

  • maluszki – 6-12 miesięcy (dzieci, które nie chodzą)
  • średniaki – 10-18 miesięcy (dzieci siedzące, czworakujące, dreptające)
  • starszaki – 1,5 roku – 3 lata

Koszt zajęć: 40 zł jednorazowe wejście, 120 zł karnet miesięczny, 200 zł karnet dwumiesięczny, 350 zł karnet 4 miesięczny.

• W sytuacji nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia  zajęć w innym terminie.