CENNIK

PŁATNOŚCI:

Płatność  – przelew lub gotówka przed zajęciami.

Proszę o przelew na konto:

44 1090 1694 0000 0001 3419 8579

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę zajęć.