Diagnoza przetwarzania procesów sensorycznych to 2-3 spotkania. Podczas diagnozy wykorzystane są arkusze obserwacji klinicznej, wywiad z rodzicami, kwestionariusz sensomotoryczny oraz zabawy swobodne i ukierunkowane.

Przebieg diagnozy i wykorzystane kwestionariusze zależą od wieku dziecka i współwystępujących zaburzeń oraz deficytów.

Diagnoza jest przekazywana Rodzicom w formie pisemnej. Dokument jest omówiony wraz z zaleceniami.