Przesiewowy kwestionariusz dla dzieci

Badania (opublikowane w październiku 1998 roku w The British Journal of Occupational Therapy) wykazały, że u dziecka w wieku powyżej 7 lat zalecane jest pogłębione badanie pod kątem stopnia dojrzałości neuromotorycznej w przypadku, gdy na 7 lub więcej pytań zaznaczono odpowiedź „Tak”.

Czy w najbliższej rodzinie występowały jakiekolwiek trudności z nauką?

Czy wystąpiły jakiekolwiek medyczne problemy podczas ciąży?

Czy poród przebiegał inaczej niż naturalnie (cesarskie cięcie, pomoc ręczna, kleszczowa czy próżniowa) bądź bardzo się przedłużał?

Czy dziecko urodziło się przed bądź po planowanym terminie porodu (więcej niż dwa tygodnie przed lub więcej niż 10 dni po)?

Czy waga urodzeniowa dziecka była niższa niż 2270 g?

Czy dziecko miało jakiekolwiek trudności z przyjmowaniem pokarmu w pierwszych tygodniach życia bądź często mu się ulewało?

Czy dziecko wymagało wzmożonej uwagi podczas pierwszych sześciu miesięcy życia (np. dużo płakało, mało jadło, mało spało itd.)?

Czy dziecko pominęło jakiś etap rozwoju ruchowego (np. pełzanie, raczkowanie)?

Czy dziecko z opóźnieniem nauczyło się chodzić (16 miesiąc życia bądź później)?

Czy dziecko mówiło z opóźnieniem?

Czy dziecko miało trudności z nauczeniem się ubierania samego siebie, zapinaniem guzików czy wiązaniem sznurowadeł po skończeniu szóstego roku życia?

Czy dziecko ma alergię?

Czy dziecko kiedykolwiek zareagowało nieprawidłowo po przyjęciu szczepionki?

Czy dziecko ssało palec dłużej niż do skończenia piątego roku życia?

Czy dziecku zdarzało się moczyć łóżko później niż po skończeniu piątego roku życia?

Czy dziecko ma chorobę lokomocyjną?

Czy dziecko miało trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami?

Czy dziecko miało trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze?

Czy w którymkolwiek momencie rozwoju dziecko cierpiało z powodu częstych infekcji uszu, nosa, gardła czy dolnych dróg oddechowych?

Czy podczas pierwszych trzech lat życia dziecko przebyło jakąkolwiek chorobę, która wywołała bardzo wysoką temperaturę, majaczenie lub drgawki?

Czy dziecko ma trudności z chwytaniem piłki, robieniem przewrotów do przodu lub podczas lekcji wychowania fizycznego wydaje się bardziej niezdarne niż inne dzieci?

Czy dziecko ma trudności z usiedzeniem nieruchomo w jednym miejscu nawet przez niedługi okres czasu?

Czy dziecko wykazuje nadmierną reakcję na nagły hałas?

Czy dziecko ma kłopoty z czytaniem?

Czy dziecko ma kłopoty z pisaniem?

Czy dziecko ma kłopoty z kopiowaniem?

Czy dziecku postawiono jakąś diagnozę dotyczącą rozwoju?

Źródło http://www.inpp.pl/kwestionariusz-177.html