Proponuję wypełnienie Kwestionariusza Wstępnego w celu sprawdzenia czy trudności Państwa dziecka mogą być związane z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych. Po otrzymaniu wielu pozytywnych odpowiedzi należałoby zastanowić się nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy proponowanej w terapii Johansena IAS

1. Czy występowały problemy z infekcjami ucha / perlaki /, i/lub problemy ze słuchem?
2. Czy dziecko ma trudności ze słuchem przy dużym natężeniu odgłosów w  tle?
3. Czy występują trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ustnych jak również z ich prawidłowym rozumieniem?
 4. Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania czy robi to powoli z dużym wysiłkiem (widać, że się zastanawia)?
 5. Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony?
6. Czy zdarza się, że dziecko nie rozumie ustnych wypowiedzi?
7. Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji, nie umie utrzymać rytmu podczas mówienia?
8. Czy u dziecka wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy lub zasób wyrazów i znajomość gramatyki jest uboga?
9. Czy dziecko jest lub było poddawane terapii mowy?
10. Czy dziecko ma problemy w przedszkolu / szkole?

 

Źródło: http://www.johansen-ias.pl