JOHANSEN IAS

Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Metoda jest dedykowana osobom:

  • z opóźnionym rozwojem mowy,
  • z dysleksją
  • z ADHD,
  • z zaburzeniami koncentracji,
  • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
  • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
  • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
  • z porażeniem mózgowym,
  • które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
  • z autyzmem, ZA

 

Źródło http://www.johansen-ias.pl/